Afscheidswijzer - Voor een wijzer afscheid Vragen? Mail ons of bel 088 237 24 34

Voor een wijzer afscheid

ZOEK
HomeActueelAfscheidswijzer nieuwsHerschrijvingen omtrent palliatieve sedatie

Herschrijvingen omtrent palliatieve sedatie

Facebook Twitter LinkedIn
26-11-2013

Op dit moment spelen veel recente ontwikkelingen, debatten en onduidelijkheid over het onderwerp palliatieve sedatie in Nederland. Wij als Afscheidswijzer willen uiteraard niet bijdragen aan deze onduidelijkheid. Vandaar dat wij in de 4 recent uitgebrachte edities (Apeldoorn, Utrecht, Den Haag en Amersfoort) in de digitale versies onze informatie hebben aangepast. In de eventuele herdrukken zal deze informatie uiteraard ook aangepast zijn.

Deze vernieuwde informatie vervangt de op sommige punten incorrecte informatie die eerder vermeld stonden.

Voor de volledigheid vindt u hieronder de nieuwe correcte informatie:

Medisch handelen in de stervensfase

Praten over medisch handelen dat het levenseinde bespoedigd, is voor velen een nog grotere drempel dan praten over de dood zelf. We hebben het graag over het leven, onze plannen, ideeën en de toekomst. Liever niet over vaak omstreden en beladen onderwerpen als palliatieve sedatie of euthanasie.

Kwaliteit van leven
In de laatste levensfase dienen over vele onderwerpen beslissingen te worden genomen. Het meest in het oog springend zijn de beslissingen die invloed hebben op het levenseinde. Het kan daarbij onder meer gaan om euthanasie en palliatieve sedatie. Door onze voortschrijdende kennis op medisch gebied, is niet alleen de levensverwachting van de gemiddelde mens gestegen, maar moet in zorgsituaties ook steeds meer nagedacht en gecommuniceerd worden over het (eigen) afscheid. Hoe geef ik dat afscheid vorm? Wat betekent een begrip als ‘kwaliteit van leven’ voor mij? Hoe belangrijk is de kwaliteit in vergelijking met de lengte van het leven? Wanneer is het voor mij genoeg, en maak ik duidelijk dat ik wil ophouden met behandelen?

Vragen
In Nederland is het al bijna vanzelfsprekend om bij dit soort vragen aan de mogelijkheid van euthanasie te denken. Ook over palliatieve sedatie is veel te doen en beide medische handelingen roepen weer andere vragen op. Wil ik zelf het moment van sterven kunnen bepalen? Hoe belangrijk is dat voor mij? Wat vinden mijn naasten daarvan? En, wil mijn arts hieraan meewerken? Als euthanasie geen optie voor u is, maar er is toch sprake van ondraaglijk lijden, dan kan palliatieve sedatie aan de orde komen. Tijdens de stervensfase wordt dan slaapmedicatie toegediend. Het bewustzijn wordt op deze manier in meer of mindere mate opzettelijk verlaagd. Het is belangrijk dat uw naasten weten wat uw wensen en gedachten zijn met betrekking tot deze onderwerpen. Ook al is er nog geen sprake van ziekte of vermindering van kwaliteit van leven, ga aan de keukentafel eens het gesprek over de laatste levensfase aan. Zodat u van elkaar weet wat er wel of niet gewenst wordt.

Euthanasie
Het vooruitzicht op een levenseinde dat gekenmerkt wordt door mensonterend lijden, kan iemand doen besluiten zelf te willen bepalen wanneer zijn of haar leven eindigt. Euthanasie is natuurlijk niet de enige manier om waardig te sterven, maar kan voor sommige mensen uitkomst bieden. Euthanasie is het handelen van een arts dat het leven van een patiënt, op diens uitdrukkelijke verzoek, beëindigt. Artsen zijn de enigen die deze procedure, bij het voldoen aan strikte wettelijke eisen, straffeloos kunnen uitvoeren. Euthanasie moet door de arts gemeld worden als een onnatuurlijke dood bij de gemeentelijke lijkschouwer.
U kunt zelf een euthanasieverklaring opstellen. Nabestaanden weten zo hoe u het graag wilt hebben, voor het geval u wilsonbekwaam wordt. Euthanasie is sinds 2001 na jarenlange discussie toegestaan, maar is nog niet in de wet verankerd als recht. Formeel hebben dergelijke verklaringen dus een beperkte betekenis. In de praktijk betekent dit dat artsen uw verzoek niet altijd klakkeloos zullen uitvoeren. U zult dan ook altijd afhankelijk zijn van artsen die uw verzoek willen inwilligen.

Palliatieve sedatie
Aan het eind van een sterfbed blijken in sommige situaties tal van medische behandelingen – tegen bij voorbeeld pijn, benauwdheid, angst en/of onrust - niet meer (afdoende) te werken. Wanneer het duidelijk is dat de patiënt niet langer dan één à twee weken te leven heeft, kan in overleg met de patiënt en/of naasten, door de arts gekozen worden voor palliatieve sedatie.
Bij palliatieve sedatie wordt ‘slaapmedicatie’ toegediend. Als het benodigde niveau van bewustzijnsverlaging is bereikt, zal de zieke zijn lichamelijke lijden niet meer ervaren. Het doel van palliatieve sedatie is dus niet per se iemand ‘in slaap brengen’, maar ervoor te zorgen dat het lijden wordt verlicht. Om deze situatie te bereiken zal de arts de juiste medicatiedosis moeten vinden. Dit doet hij door de dosering telkens iets te verhogen. Als de hoeveelheid medicatie die nodig is om het gewenste niveau van lijdensverlichting te bereiken eenmaal gevonden is, zal verpleegkundig en medisch personeel regelmatig controleren of de sedatie voldoende is. Als de stervende persoon toch last lijkt te hebben van zijn klachten, kan de medicatiedosis opnieuw opgehoogd worden. Meestal wordt deze palliatieve behandeling voortgezet tot de patiënt overlijdt. De patiënt overlijdt bij palliatieve sedatie niet aan de medicijnen, maar aan de gevolgen van de ziekte. In de praktijk zit er meestal 1 of 2 dagen tussen het moment waarop de arts de palliatieve sedatie start en het overlijden. Hoewel palliatieve sedatie een minder abrupte dood tot gevolg heeft dan euthanasie, betekent de start van palliatieve sedatie veelal dat er vanaf dat moment geen mogelijkheden voor contact meer zijn. Nadrukkelijk afscheid van elkaar nemen vóórdat de sedatie begint is dus – voor zover dat nog mogelijk is – verstandig.Naar boven
Terug naar overzicht

Actueel


Vind een Afscheidswijzer in uw omgeving

ZOEK

De Afscheidswijzer nieuwsbrief


Meld u aan voor de nieuwsbrief!
AANMELDEN
Wij verstrekken uw e-mailadres niet aan derden en gebruiken deze niet voor andere doeleinden dan het versturen van de nieuwsbrief.

Heeft u vragen?

088 237 24 34
Wilt u liever mailen? Ga naar het contactformulier of stuur uw e-mail naar info@afscheidswijzer.nl.

Afscheidswijzer

Edities

Partners

Profileren


Volg ons