Afscheidswijzer - Voor een wijzer afscheid Vragen? Mail ons of bel 088 237 24 34

Voor een wijzer afscheid

ZOEK
HomeActueelAlgemeenSymposium: vormgeven van een uitvaart zonder kerk

Symposium: vormgeven van een uitvaart zonder kerk

Facebook Twitter LinkedIn
11-05-2016

Als het gaat om rituelen rond de dood, zien we dat steeds meer mensen hun heil buiten de kerk zoeken. Meander Uitvaartbegeleiding organiseert een avond waarop het vormgeven van een niet-kerkelijke uitvaart uitvoerig aan bod zal komen.

Mensen niet minder gelovig, wel minder kerkbetrokken

Het monopolie van de kerken is langzamerhand afgebroken. Voor de religieuze vormgeving aan ingrijpende levensmomenten wordt in toenemende mate een beroep op anderen dan de kerk gedaan. Mensen zijn niet per se minder gelovig, maar wel vaak minder kerkbetrokken. Hoe gaan we om met naasten die bij het afscheid van een dierbare ergens staan tussen ‘kerk en niks’? En wie begeleiden deze uitvaarten? Is dit het nieuwe werkterrein van theologen of is het de plek voor funerair sprekers, ceremoniemakers en ritueelbegeleiders?

Een persoonlijke afscheidsdienst

Er is vaak een verlangen naar een verzorgde, persoonlijke afscheidsdienst, niet naar een kerkelijke viering. Het begin van vormgeving van een dergelijke samenkomst ligt bij het luisteren naar en pogen te verstaan wat mensen hebben ervaren, in het licht van hun leven en hun identiteit. Een predikant of pastor zal proberen dat wat in mensen leeft in te bedden in de religieuze geschiedenis en traditie die de persoonlijke levenssituatie overstijgt. Er zijn echter steeds meer naasten die vinden dat het bij een afscheid niet gaat om het geloof van de kerk, of om opvattingen van een voorganger. Zij willen dat de ervaringen en de opvattingen van de overledene en de naasten zo herkenbaar mogelijk worden vertolkt. Er is dan geen sprake van een uitvaartliturgie maar van een afscheidsbijeenkomst of van afscheidsrituelen.

De buitenkerkelijke uitvaartliturgie

Uit een recent onderzoek naar nieuwe rituelen na overlijden blijkt dat er een blijvende behoefte is aan thematisering van het religieuze, het transcendente, het heilige, juist rond een overlijden. Maar hoe kom je dan, zonder kerk, tot een authentiek ritueel? Er zijn al diverse boeken geschreven over dit onderwerp, bijvoorbeeld Vrije rituelen van Christiane Berkvens-Stevelinkc, Rituelen helen van Marijke Serné en Hoe zou jij het willen van Hermien Embsen en Ton Overtoom. De rode draad in deze boeken is dat het gaat om mensen, dat een afscheid persoonlijk moet zijn en dat een ritueel bij je moet passen maar het blijft de vraag hoe traditie en eigen inspiratiebronnen (boeken, muziek, films, verhalen) kunnen worden vertaald in een buitenkerkelijke uitvaartliturgie.

Dr. André Mulder, lector Theologie en Levensbeschouwing

Over de manieren waarop mensen in hun situatie en in hun spiritualiteit verstaan kunnen worden in een buitenkerkelijke context, willen wij op 18 mei a.s. graag met u nadenken in een symposium dat Meander Uitvaartbegeleiding heeft georganiseerd. Dr. André Mulder, lector Theologie en Levensbeschouwing aan de Christelijke Hogeschool Windesheim, zal die avond in het sfeervolle Waanders in de Broeren, om 19.30 uur een inleiding geven op dit thema. Aansluitend is er gelegenheid om vragen te stellen aan hem en een panel van deskundigen, waarin plaats hebben een predikant, een ritueelbegeleider, een uitvaartbegeleider en een humanist. De avond is gratis toegankelijk en duurt tot 21.30 uur.

Datum: 18 mei 2016
Aanvang: 19.30 uur
Spreker: Dr. André Mulder
Locatie: Waanders in de Broeren (Zwolle)

In verband met de organisatie en de verwachte grote belangstelling is aanmelding voor dit symposium noodzakelijk, u kunt zich aanmelden via het formulier dat hier te vinden is.

 Lees ook

Naar boven
Terug naar overzicht

Actueel


Vind een Afscheidswijzer in uw omgeving

ZOEK

De Afscheidswijzer nieuwsbrief


Meld u aan voor de nieuwsbrief!
AANMELDEN
Wij verstrekken uw e-mailadres niet aan derden en gebruiken deze niet voor andere doeleinden dan het versturen van de nieuwsbrief.

Heeft u vragen?

088 237 24 34
Wilt u liever mailen? Ga naar het contactformulier of stuur uw e-mail naar info@afscheidswijzer.nl.

Afscheidswijzer

Edities

Partners

Profileren


Volg ons