Afscheidswijzer - Voor een wijzer afscheid Vragen? Mail ons of bel 088 237 24 34

Voor een wijzer afscheid

ZOEK
HomeActueelAlgemeenWerkende mantelzorger vaker ziek

Werkende mantelzorger vaker ziek

Facebook Twitter LinkedIn
24-03-2015

Een grote groep Nederlanders neemt op regelmatige basis de verzorging van een naaste op zich wanneer deze daar zelf niet meer toe in staat is. Het geven van langdurige zorg kan zowel emotioneel als fysiek echter erg zwaar zijn. Het ziekteverzuim van werkenden neemt toe als deze naast hun werk een naaste verzorgen, zo blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau).

24-03-2015

Mantelzorgbeleid

In het zorgbeleid van de overheid speelt de mantelzorger een grote rol. Burgers worden gestimuleerd meer zorg te verlenen aan naasten die hulpbehoevend zijn, het verzorgen van een partner die langdurig ziek is of het op regelmatige basis helpen van een ouder op leeftijd. Het SCP deed onderzoek naar de relatie tussen het geven van langdurige mantelzorg en het daarnaast hebben van een betaalde baan. Zijn beide taken goed te combineren? Of zijn er (negatieve) gevolgen voor de gezondheid van de mantelzorger?

Stijging aantal mantelzorgers

Uit het rapport komt naar voren dat het stimuleringsbeleid van de overheid zijn vruchten heeft afgeworpen. Het aantal mensen dat een naaste structureel helpt naast zijn of haar eigen baan is de afgelopen jaren toegenomen. Het SCP heeft gekeken naar het aantal keer dat mantelzorgers zich op hunwerk ziek hebbn gemeld en vergeleek dit met de periode voordat zij mantelzorg verleenden.

Schadelijke gevolgen gezondheid

Het ziekteverzuim bij deze groep werkenden stijgt wanneer ze naast hun baan zorg verlenen, zo blijkt uit het onderzoek. Met name mensen die al langer dan twee jaar mantelzorgtaken vervullen, hebben zelf te kampen met een slechtere gezondheid. Vóór het starten met de mantelzorg was 10% van de onderzochte groep meer dan twee weken in een jaar achtereenvolgens ziek geweest. Na het starten met de zorg voor een naaste steeg dit percentage naar 18%. De categorie die het vaakst mantelzorg verleent, zijn vrouwen tussen de 45 en 65 jaar.

Oorzaken

Het verlenen van mantelzorg kan zowel fysiek als mentaal zwaar zijn. Voor de effecten op de gezondheid zijn verschillende factoren aan te wijzen. De zorg op zichzelf is al zwaar, maar vooral de combinatie met de eigen baan levert de mogelijke gezondheidsproblemen op. Door het gebrek aan vrije tijd de deze combinatie op kan leveren is het niet altijd makkelijk de eigen grenzen te bewaken.

Zorgt u zelf voor een naaste en kunt u daar advies bij gebruiken?

Afscheidswijzer geeft hier handige tips voor mantelzorgers

Naar boven
Terug naar overzicht

Actueel


Vind een Afscheidswijzer in uw omgeving

ZOEK

De Afscheidswijzer nieuwsbrief


Meld u aan voor de nieuwsbrief!
AANMELDEN
Wij verstrekken uw e-mailadres niet aan derden en gebruiken deze niet voor andere doeleinden dan het versturen van de nieuwsbrief.

Heeft u vragen?

088 237 24 34
Wilt u liever mailen? Ga naar het contactformulier of stuur uw e-mail naar info@afscheidswijzer.nl.

Afscheidswijzer

Edities

Partners

Profileren


Volg ons