Afscheidswijzer - Voor een wijzer afscheid Vragen? Mail ons of bel 088 237 24 34

Voor een wijzer afscheid

ZOEK
HomeInfotheekRond overlijdenBegraven

Begraven

Voor nabestaanden kan het prettig zijn om na het overlijden van een dierbare een fysieke plek te kunnen bezoeken. Nederland telt dan ook rond de 4.300 begraafplaatsen. Bezig zijn met de verzorging van een graf kan troost bieden en de gevoelsmatige band met de overledene tastbaar maken. Begraven is dan ook een veel gekozen optie.

Keuze voor een begraafplaats
De keuze voor een begraafplaats is vrij, de meeste mensen prefereren echter een begraafplaats dicht in de buurt. Iedere begraafplaats heeft een eigen sfeer en inrichting. Ook de regels en kosten zijn per begraafplaats verschillend. Zo kan de beheerder of de gemeente voorwaarden stellen aan bijvoorbeeld de afmetingen van het grafmonument, het opschrift, de beplanting en het onderhoud. Op sommige begraafplaatsen is het mogelijk om zelf de plaats van het graf te kiezen.

Gemeentelijke en bijzondere begraafplaatsen
In de meeste gemeenten is een begraafplaats te vinden waar iedereen gebruik van kan maken. Naast deze gemeentelijke begraafplaatsen kunnen kerkelijke organisaties, particuliere bedrijven of andere groeperingen bijzondere begraafplaatsen oprichten. Denk hierbij aan katholieke, joodse en islamitische begraafplaatsen. Daarnaast richten ook steeds meer gemeentelijke begraafplaatsen aparte delen in voor
verschillende geloofsovertuigingen of bijvoorbeeld kindergraven.

Algemeen graf
Op een begraafplaats kunt u kiezen voor een algemeen en/of eigen graf. Een algemeen graf is de goedkoopste manier van begraven. Hier kunnen maximaal drie personen in begraven worden die niet per se een band met elkaar hoeven te hebben. Dit betekent dat er op het graf ook drie verschillende gedenkstenen komen te liggen, waardoor de plaats voor uw eigen grafsteen beperkt is. Een algemeen graf ligt voor de periode van tien jaar vast. Tien jaar nadat ook de derde plaats in het graf gevuld is, wordt het graf geruimd. De stoffelijke resten worden dan op een afgesloten deel van de begraafplaats opnieuw begraven in een verzamelgraf.

Eigen graf
Als u graag een eigen graf wilt of dit wilt delen met familieleden, dierbaren of andere bekenden kunt u kiezen voor een ‘eigen graf’. Deze term kan enigszins misleidend zijn, want niet de grond wordt gekocht, maar slechts het recht om deze te gebruiken. De huurperiode ligt vaak ergens tussen de vijftien of dertig jaar. Het is mogelijk om deze met periodes van vijf jaar te verlengen. Na deze tijd kan degene die het graf heeft aangekocht, de rechthebbende genoemd, afstand doen van het graf. Deze vervalt dan aan de gemeente, het gedenkteken wordt verwijderd en het graf geruimd. De stoffelijke resten worden in een verzamelgraf op een afgesloten deel van de begraafplaats opnieuw begraven.

Kindergraf
Veel begraafplaatsen hebben een apart gedeelte ingericht voor kindergraven. Deze gedeelten zijn bestemd voor kinderen tot twaalf jaar. Een
eigen kindergraf kan gekocht worden voor een periode van 15 of 30 jaar. Daarnaast is het ook mogelijk om een graf voor een kind te reserveren op iedere andere gewenste plek op de begraafplaats. In dit laatste geval kan er echter geen aanspraak gemaakt worden op de speciale regels die gelden voor kindergraven.

Begraven in de kerk
In de middeleeuwen lieten vermogende personen zich graag in de kerk begraven, het liefst zo dicht mogelijk bij het altaar. Dit was namelijk een teken van aanzien. Was je arm? Dan kwam je direct naast de kerk op het kerkhof te liggen. In 1829 werd het voor steden met meer dan duizend inwoners om hygiënische redenen verplicht om begraafplaatsen buiten de bebouwde kom aan te leggen. Hier was namelijk meer ruimte dan midden in de stad. De begraafplaatsen uit die tijd hebben dan ook veelal een parkachtige en romantische indeling, met slingerende paden en soms zelfs waterpartijen.

Bovengronds begraven en keldergraven
In het zuiden van Europa is het heel gebruikelijk om een overledene bij te zetten in een crypte of een grafhuisje, in Nederland komt dit echter
nog niet veel voor. Begraven onder de grond geen aantrekkelijk idee? Ook in Nederland zijn er een aantal begraafplaatsen die de mogelijkheid
tot bovengronds begraven in de vorm van muur-, wand- en galerijgraven aanbieden. In deze gevallen wordt de overledene begraven in een
betonnen nis die zich boven de grond bevindt in bijvoorbeeld een muur of grafheuvel. De kosten voor galerijgraven boven de grond liggen vaak
hoger dan voor ondergronds begraven. Een bovengrondse nis wordt afgesloten met een gedenkplaat, waarop een inscriptie kan worden aangebracht. Naast bijzetting in een muur- of wandgraf, is bijzetting in een keldergraf ook een mogelijkheid. De kist wordt dan niet direct in de
grond geplaatst, zoals bij een zandgraf het geval is, maar in een betonnen kelder gezet. Dit is alleen mogelijk als de rechten voor een eigen graf zijn gekocht.

Kosten
De kosten van een graf verschillen sterk per begraafplaats en variëren van enkele honderden tot vele duizenden euro’s. Hier bovenop komen
nog de kosten voor het onderhoud. Het komt voor dat nabestaanden het graf van hun dierbare helemaal zelf willen onderhouden. De meeste
begraafplaatsen staan dit toe, maar vaak is er wel een bijdrage aan de begraafplaats voor het algemene onderhoud verplicht. Dit is het geval
omdat de eerste jaren na het overlijden een graf vaak regelmatig bezocht wordt. De familie en naasten dragen dan zorg voor de verzorging van
het graf. Als het aantal bezoeken later minder wordt, neemt de begraafplaats het onderhoud over.

De overledene verplaatsen naar een andere begraafplaats?
Voor het opgraven en herbegraven is toestemming van de burgemeester van de gemeente waar het graf zich bevindt nodig. Een graf kan verplaatst worden, maar dit is pas mogelijk 10 jaar na het overlijden van de als laatst in het graf geplaatste persoon. Of vlak na het overlijden, indien de kist nog intact is.

Verhuizing
Zorg om problemen met de verlengtermijnen van graven te voorkomen, dat u bij verhuizing altijd uw nieuwe adres doorgeeft aan de begraafplaats. Als de huurperiode van een graf verloopt, wordt het graf namelijk geruimd door de gemeente. Om dit te voorkomen kunt u de
huurperiode laten verlengen. Als het adres van degene op wiens naam het graf staat niet bekend is, wordt de ruiming bij het graf aangekondigd.
Een half jaar tot een jaar voor de ruiming van het graf, wordt bij het graf een aankondiging van de voorgenomen ruiming geplaatst. Vaak kiezen
de nabestaanden ervoor de stoffelijke resten dan alsnog te laten cremeren of worden deze herbegraven in een nieuw algemeen of eigen graf.

 Hulp bij de keuze van een begraafplaats:

• Spreekt de sfeer aan?
• Mag ik de plek van het graf zelf bepalen?
• Is de begraafplaats goed bereikbaar?
• Hoeveel kosten het graf en het onderhoud?
• Wat zijn de voorzieningen voor bezoekers?


Benieuwd naar de mogelijkheden en opties in uw regio? Vind hier een Afscheidswijzer in uw omgeving Naar boven

Infotheek


Vind een Afscheidswijzer in uw omgeving

ZOEK

De Afscheidswijzer nieuwsbrief


Meld u aan voor de nieuwsbrief!
AANMELDEN
Wij verstrekken uw e-mailadres niet aan derden en gebruiken deze niet voor andere doeleinden dan het versturen van de nieuwsbrief.

Heeft u vragen?

088 237 24 34
Wilt u liever mailen? Ga naar het contactformulier of stuur uw e-mail naar info@afscheidswijzer.nl.

Afscheidswijzer

Edities

Partners

Profileren


Volg ons