Afscheidswijzer - Voor een wijzer afscheid Vragen? Mail ons of bel 088 237 24 34

Voor een wijzer afscheid

ZOEK
HomeInfotheekRond overlijdenUitvaartregelsHoeveel tijd zit er tussen overlijden en de begrafenis of crematie?

Hoeveel tijd zit er tussen overlijden en de begrafenis of crematie?

Direct na het overlijden van een dierbare, volgt er voor de nabestaanden een emotionele tijd. Er komt veel kijken bij het organiseren van een uitvaart. Of je nou naaste familie bent of de overledene minder goed kende, veel mensen vragen zich af: hoe ziet de tijd tussen overlijden en de begrafenis of crematie (uitvaart) er praktisch gezien eigenlijk uit? De regels rond begraven en cremeren zijn niet altijd duidelijk. Wij geven antwoord op de meest gestelde vragen.

 

Wanneer is de begrafenis of crematie (uitvaart)

  • Hoe snel na een overlijden is de uitvaart?

Veel mensen vragen zich af hoeveel dagen na overlijden de begrafenis is. Wettelijk gezien moet de begrafenis of crematie uiterlijk op de zesde werkdag na overlijden plaatsvinden. Dit is vastgesteld in de Wet op de lijkbezorging (Wlb). De dag van overlijden, dagen in het weekend én feestdagen worden niet meegerekend.

Een overledene mag niet eerder dan 36 uur na overlijden begraven worden. Dit heeft er onder andere mee te maken dat de mogelijkheid tot strafrechtelijk onderzoek voor de politie open moet blijven. Dit wordt gedaan als er vragen zijn over de doodsoorzaak van de overledene. Verlof van je werk voor de uitvaart krijg je niet in alle gevallen. Of je vrij krijgt van je werk voor de uitvaart hangt af van je relatie tot de overledene.

 

  • Kan uitstel van de uitvaart gegeven worden?

Wettelijk gezien is het verplicht uiterlijk op de 6de werkdag na overlijden te begraven of cremeren. In bepaalde gevallen kan hier vanaf geweken worden. Bijvoorbeeld wanneer er familie uit het buitenland over moet vliegen en het niet haalbaar is om binnen deze gestelde termijn aanwezig te zijn. Er is in een dergelijk geval toestemming nodig van de burgemeester van de gemeente waarin de overledene zich bevindt.

 

  • Mag de uitvaart in uitzonderlijke gevallen ook binnen 36 uur plaatsvinden?

Het kan zijn dat mensen bijvoorbeeld om godsdienstige redenen willen dat de uitvaart binnen 36 uur na overlijden plaatsheeft. Ook hier moet speciaal toestemming voor gevraagd worden. Naast toestemming van de burgemeester, moet de gemeente ook toestemming van de officier van justitie krijgen.

 

  • Is een uitvaart in het weekend mogelijk?

Vroeger was het gebruikelijk dat uitvaarten enkel en alleen tijdens werkdagen plaatsvonden. Daar is tegenwoordig verandering ingekomen. Meer over een uitvaart in het weekend lees je hier.


Tijd tussen overlijden en begrafenis in België, Duitsland en Engeland 

  • Hoe zit het in België?

In België mogen de meeste gemeenten zelf de exacte tijd tussen overlijden en uitvaart vaststellen. In de praktijk komt dit erop neer dat de tijd tussen overlijden en uitvaart niet veel verschilt van die in Nederland. In Vlaanderen ligt het gemiddelde op 7 werkdagen, in Wallonië op 4 á 5 dagen na overlijden.

  • Wat zijn de regels omtrent de uitvaart in Duitsland?

In Duitsland mag iedere deelstaat grotendeels zijn eigen regels bepalen. De tijd tussen overlijden en begrafenis in Duitsland is dus sterk afhankelijk van de regio waarin de uitvaart plaatsvindt. De lokale verschillen zijn groot. Gemiddeld loopt de termijn waarop een begrafenis of crematie in Duitsland uiteen van 4 tot 10 werkdagen na het overlijden. In vrijwel heel Duitsland geldt dat een uitvaart niet eerder dan 48 uur na overlijden plaats mag vinden. Alleen de deelstaat Nordrhein-Westfalen wijkt hier vanaf. Hier mag een overledene op religieuze gronden ook na 24 uur al begraven worden.

  • Wat zijn de regels in Engeland?

In Engeland zijn de enige wettelijke vereisten dat een overlijden geregistreerd wordt én dat een overledene begraven of gecremeerd wordt. Op welke termijn na overlijden dit plaats moet vinden staat niet in de wet beschreven. Er is dus geen tijdslimiet waarbinnen een uitvaart moet plaatsvinden. De meeste mensen zullen niet te lang willen wachtten met het houden van de uitvaart. Gemiddeld genomen wordt dezelfde tijd gehanteerd als in Nederland Toch kan het in extreme gevallen voorkomen dat er 2 tot 3 weken tussen de datum van overlijden en de uitvaart zit. Dit is echter eerder uitzondering dan regel.

 Naar boven

Infotheek


Vind een Afscheidswijzer in uw omgeving

ZOEK

De Afscheidswijzer nieuwsbrief


Meld u aan voor de nieuwsbrief!
AANMELDEN
Wij verstrekken uw e-mailadres niet aan derden en gebruiken deze niet voor andere doeleinden dan het versturen van de nieuwsbrief.

Heeft u vragen?

088 237 24 34
Wilt u liever mailen? Ga naar het contactformulier of stuur uw e-mail naar info@afscheidswijzer.nl.

Afscheidswijzer

Edities

Partners

Profileren


Volg ons