Afscheidswijzer - Voor een wijzer afscheid Vragen? Mail ons of bel 088 237 24 34

Voor een wijzer afscheid

ZOEK
HomeInfotheekVoor overlijdenEen uitvaart voor iedere levensbeschouwing

Een uitvaart voor iedere levensbeschouwing


De manier waarop we met de dood omgaan verschilt per persoon, familie, land en cultuur. In de ene cultuur wordt er op ingetogen en sobere wijze uiting gegeven aan verdriet, terwijl dit in de andere cultuur juist op uitbundige manier gebeurd. Laat u goed informeren over de mogelijkheden in uw gemeente om uw uitvaart zo goed mogelijk aan te laten sluiten op uw eigen levensovertuiging.

Joodse en christelijke rituelen

Joden vinden het niet respectvol om de overledene aan te kijken, deze kan zich immers niet meer verweren. Om deze reden wordt het lichaam afgedekt met een wit laken. De joodse uitvaart is vaak sober ingericht, voor orthodoxe joden zijn bloemen zelfs ongepast. Iedere keer dat men bij het graf komt, wordt er een kiezeltje achter gelaten als teken van het bezoek.

Bij een christelijke uitvaartdienst wordt veel gezongen en gebeden. Katholieken maken daarbij gebruik van verscheidene rites zoals wijwater, kaarsen, wierook en een wake op de avond voor de uitvaart. De protestantse uitvaart is van oudsher wat eenvoudiger ingericht, maar tegenwoordig is ook hier veel vrijheid om de uitvaart een persoonlijk karakter te geven.

Begrafenis bij Ornans Gustave Courbet

'Een begrafenis bij Ornans', een baanbrekend schilderij uit 1849-50 van Gustave Courbet (bewaard in Parijs, Frankrijk). Het was in deze tijd niet gebruikelijk dat op een dergelijk groot formaat schilderij een 'alledaagse' gebeurtenis als een christelijke begrafenis van een gewone burger werd vastgelegd. Dit formaat was volgens de regels die in die tijd golden alleen bestemd voor het afbeelden van grootse historische gebeurtenissen.

Christenen: De ziel blijft

Voor Christenen is de dood het moment waarop het lichaam en de ziel van elkaar gescheiden worden. Dit is geen definitief einde, maar slechts de afsluiting van het aardse bestaan. Het lichaam wordt begraven of gecremeerd, maar de ziel blijft voortbestaan. Verscheidene antropologische vindplaatsen leren ons dat naast Europeanen, vele anderen het einde van ons aardse bestaan van oudsher niet zien als het einde van de ziel.

Moslims: Iedereen gelijk voor God

Moslims wikkelen, net als joden, het lichaam van de overledene na een rituele wassing in een eenvoudige witte lijkwade. Onnodige pracht en praal  ijn overbodig, want voor God is iedereen gelijk. Eeuwige grafrust is van groot belang, om dit te garanderen laten veel moslims zich het liefst in hun geboorteland begraven. Dat kan, maar brengt wel extra kosten met zich mee. Sommige uitvaartorganisaties hebben hier speciale verzekeringen voor. Er zijn echter ook steeds meer algemene begraafplaatsen in Nederland die een islamitisch gedeelte hebben ingericht. Hier worden de graven niet na een bepaalde periode geruimd en kan eeuwige grafrust gewaarborgd worden. Daarnaast is het belangrijk om het lichaam van de overledene binnen 24 uur te begraven. Dit betekent in de praktijk dat er weinig tijd is om alles te regelen. Officieel mag een overledene in Nederland de eerste 36 uur na overlijden nog niet begraven of gecremeerd worden. U kunt de officier van justitie en de burgemeester om toestemming vragen om de uitvaart toch binnen deze tijdspanne te kunnen realiseren.

'Dia de los Muertos'

Elk jaar op 1 en 2 november, wordt in Mexico 'de dag van de doden' gevierd. Om te laten zien dat de overledenen niet vergeten zijn, worden hun zielen deze dagen hartelijk ontvangen door hun families. Dit is overigens allesbehalve een treurig gebeuren. Er hangt een vrolijke sfeer, er wordt gefeest en de graven en huisaltaren worden versierd met kleurrijke bloemen en offers.

'Dag van de doden' op een Mexicaanse begraafplaats

Chinezen: Driedelige geest

China is een land waar veel waarde gehecht wordt aan familiebanden. Respect voor de overledene wordt getoond door een zo uitbundig mogelijke uitvaart. De geest van een overledene bestaat uit drie delen. Daarvan blijft er één gedeelte bij het levenloze lichaam, één deel keert terug naar de familie om in de huistempel te verblijven en één deel wil de hemel bereiken. Dit laatste is nog niet zo makkelijk. Om deze barre tocht voorspoedig te laten verlopen, worden dekens en warme kleren meegegeven in de kist. Andere praktische voorwerpen worden eerst verbrand en gaan in symbolische vorm mee de grond in.

Hindoeïsme en Boeddhisme: Terugkeer

Het boeddhisme en hindoeïsme hebben beide een meer cyclische opvatting van de dood. Door opeenvolgende wedergeboorte, komt het niet-lichamelijke deel van een levend wezen na overlijden in een ander lijf terecht. Om de reïncarnatie zo goed mogelijk te laten verlopen, moet in het hindoeïsme het lichaam van de overledene zo snel mogelijk terugkeren naar Brahm, de oerbron. Het lichaam wordt om deze reden gecremeerd en niet begraven. Het verlies van een naaste brengt natuurlijk verdriet met zich mee, maar hindoeïsten troosten zich aan de gedachte dat het lichaam slechts tijdelijk was en zijn taak voltooid heeft. Boeddhisten geloven dat de wedergeboorte pas na 49 dagen voltrokken is. Na overlijden kan het lichaam beter een aantal uur niet aangeraakt worden, zodat het bewustzijn van de overledene de tijd heeft om het lichaam te verlaten.

Benieuwd naar de mogelijkheden en opties in uw regio? Vind hier een Afscheidswijzer in uw omgevingNaar boven

Infotheek


Vind een Afscheidswijzer in uw omgeving

ZOEK

De Afscheidswijzer nieuwsbrief


Meld u aan voor de nieuwsbrief!
AANMELDEN
Wij verstrekken uw e-mailadres niet aan derden en gebruiken deze niet voor andere doeleinden dan het versturen van de nieuwsbrief.

Heeft u vragen?

088 237 24 34
Wilt u liever mailen? Ga naar het contactformulier of stuur uw e-mail naar info@afscheidswijzer.nl.

Afscheidswijzer

Edities

Partners

Profileren


Volg ons